TÜRKİYE  SANAL  EĞİTİM BİLİMLERİ KÜTÜPHANESİ                          Afyon Kocatepe Üniversitesi [Hazırlayan: Mustafa Ergün]
[Yazar ve Konuya Göre Arama][Fulltext ve İçindekiler Listesi][İngilizce Eğitim Siteleri][Türkçe Eğitim Siteleri]

SANAT EĞİTİMİ

Zuhal ARDA
 

Sanat eğitimi, eğitim ile sanatın bir araya gelerek oluşturduğu bir alandır. Doğumla başlar, çevreyle ilk tanışma, görme, algılama, yaşama, üretme, üründen tat alma şeklinde devam eder.

Bilim ve teknolojinin hızla ilerlediği günümüzde çağı yakalamanın tek yolu yapıcı, yaratıcı ve eleştirici düşünme yeteneğine sahip nesiller yetiştirmek ile mümkündür. Toplumsal, bilimsel ve ekonomik değişmeler baş döndürücü bir süreç içindeyken gittikçe karmaşıklaşan bir toplum yapısı ortaya çıkmaktadır.

Gelecek 2000'li yıllarla telâffuz edilmekte iken, 2000 yılında birdenbire çok önemli değişiklikler olacak gibi düşünülmekteydi. Bir zamanlar ütopya olarak kabul edilen düşüncelerin bazıları gerçekleşmiş, bazıları ise yeni yüzyıllarda gerçekleşmek üzere yelken açmış bulunmaktadır.

21. yüzyılın henüz tanımlanmamış istemleri karşısında hazırlıklı olabilmek adına sanatta ve düşüncede, bilimde ve teknikte yaratıcı öğrenci, yaratıcı insan yetiştirmek için sanat eğitiminde yeni yaklaşımlara ihtiyaç duyulmaktadır.

 Tam metin
 

 Asıl kaynağa ulaşamıyorsanız, Arşivimizdeki metni okuyabilirsiniz