Prof.Dr. Mustafa ERGÜN
Afyon Kocatepe Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi
İLERİ ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ UZAKTAN EĞİTİM Ders konuları ve slaytları (pdf formatında)
1- Giriş: Bilimsel bilgi ve araştırma
2- Paradigmalar, Bilimsel Araştırma Etiği
3- Temel Araştırma Kavramları
4- Araştırma Deseni
 

Okuma parçaları
Ölçeklerde güvenirlik ve geçerlik

Öğrencilerce getirilen öğrenme -öğretme konulu bazı ana makaleler ve slaytlar

- Nitel Araştırma Yöntemleri-1 (N.Kuru)
- Nitel Araştırma Yöntemleri-2 (E.Bozca)
- Case-Study (M.Koçyiğit
- Action Research (M.Uygur)
- Faktör Analizi (A.Ç.Karabuğa)
- Faktör Analizi Ek (Dr.Ergün)
- Parametrik testler (M.Akçil)
- Korelasyon ve Nonparametrik testler (B.Ulu)
- Veri Madenciliği (A.Karaaslan)
- NNivo (E.Eğmir)
- APA stili (E.Akkaş)

- Davey-Durum Çalışması Değerlendirmelerinin Uygulaması
- Köklü-ÖRNEK OLAY ÇALIŞMA METODLARI
- Kuzu-ÖĞRETMEN YETİŞTİRME VE MESLEKİ GELİŞİMDE EYLEM ARAŞTIRMASI1
- Uzuner-Özel Eğitimden Örneklerle Eylem Araştırmaları

2013 Ödev konuları

 Ders konuları ve ek kaynaklar
1- Giriş: Bilimsel bilgi ve araştırma
2- Paradigma
3- Araştırma etiği
4- Araştırmada temel kavramlar
5- Araştırma desenleri
6- Nitel araştırma
7- Araştırmaya başlangıç
8- Araştırma planı
9- Gözlem ve Mülakat
10- Hipotez Testi
11- Anket
 

Okuma parçaları
Ölçeklerde güvenirlik ve geçerlik