TÜRKİYE  SANAL  EĞİTİM BİLİMLERİ KÜTÜPHANESİ                          Afyon Kocatepe Üniversitesi [Hazırlayan: Mustafa Ergün]
[Yazar ve Konuya Göre Arama][Fulltext ve İçindekiler Listesi][İngilizce Eğitim Siteleri][Türkçe Eğitim Siteleri]

YOL HARİTASI
EZBERSİZ EĞİTİM

M.TINAZ TİTİZ

ÖNSÖZ

A. EĞİTİM SİSTEMİNİN ELEŞTİRİSİ

1. Sekiz Yıllık Eğitim
2. Okullar Niçin Var?
3. Ne Hedeflendi Ne oldu?
4. Sosyal İcatlar Enstitüsü...
5. Sorunlara Geleneksel Yaklaşım Biçimimizi Terketmeliyiz
6. Zengin İçerikli ve Değerli Bilgi
7. Devlet Bağış Kabul Edemez
8. Enerjimiz düşük mü?
9. Bazı Tutumlar Ele Vericidir


B. EZBER

1. Ezber Ne Demektir?
2. Acaba Nasıl Ezberlesem?
3. Ezberin Nedenleri


C. BİLGİ KONİSİ

Bilgi Konisi
D. EĞİTİM 2000
1. Eğitimde KAİSEN
2. Çeşitli Bilgi Edinme Yöntemleri için Terimler
3. Ezbersiz Eğitim
4. Çağdaş Eğitim ya da Eğitilim
5. Eğitimin Taraflarından Beklentiler
6. ÖĞRENCİ MERKEZLİ EĞİTİM
1. Öğrenme Enerjisini Harekete Geçiremeyen Girişimlerin Verimi Çok Düşük Olacaktır
2. Yaratıcı Düşüncelerinize İhtiyaç Var
3. Öğretmen ve Öğrenci Merkezli Eğitim Sistemlerinin Karşılaştırılmas
4. Okul Yöneticilerine Çağrı
7. İLGİ ALANI
Çocuk ve Gençlerin İlgi Alanları
8. SENARYO TEMELLİ EĞİTİM
8.1- Proje Grupları Yoluyla Ders İşleme
2. Senaryo Hazırlamada Adımlar
3. Bir Senaryo Örneği
8.4- Bir Senaryo Örneği
8.5- Çeşitli Senaryo Fikirleri
9. TEKRARSIZ ÖĞRENME
10. Bir “Eğitim 2000” Uygulaması
11. Yarışımlı Katkı
12. Edu-park
13. DOĞRULAMA (AKREDİTASYON) SİSTEMİ
13.1- 100 Milyar da Ben İstiyorum!
13.2- Ezbersiz Eğitim Doğrulama Sİstemi
14. BİLGİSAYAR VE İNTERNET DESTEKLİ EĞİTİM
1. Eğitimde Bilgi Teknolojileri ve Türkçe Bilgi Ağları
2. Yeni BDE!
3. BDE’nin Başarısı da Öğrenci Merkezli Eğitime Bağlıdır
4. Yazılım Eğitimi Firmaları için Yeni Yaklaşımlar
5. Yerel Okul Ağları
6. BDE Projeleri için Bazı Tavsiyeler
15. SINAVLAR
1. Sayısal Ölçmeden Öznel Değerlendirmeye
2. Çok Boyutlu Değerlendirme
3. Öğretmen Gözlemleri Formu
4. Öğrencinin Öğretmeni Değerlendirmesi
5. Öğrenci Değerlendirme Ölçeği
6. Çeşitli Sınav Tiplerinin Kullanımı için Rehber
7. ÖĞRENME SONUÇLARI DEĞERLENDİRME FORMU
16. DİL
Süper Türkçe
17. YABANCI DİL
1. Yabancı Dil Niçin Öğretilir?
2. Fen Dersleri Hangi Dilde Okutulmalı?
3. İngilizce Dili Bölümleri için bir Politika Dokümanı Başlıkları
18. POLİTİKA DOKÜMANLARI
18.1- İletişim Politikası
18.2- Disiplin Politikası
19. PERFORMANS ÖLÇÜTLERİPerformans Ölçütleri
20. EZBERSİZ EĞİTİM İÇİN YOL HARİTASIUygulayıcılar için Yol Haritası
E. BİTİRİRKEN
1. Fen Liseleri
2. NECC ‘97
F. Son Söz Yerine: Ezbersiz Eğitim için Milyon İmza Çağrısı!