Prof. Dr. Mustafa ERGÜN
Afyon Kocatepe Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi

TÜRK EĞİTİM TARİHİ

Ders slaytları ve ek okuma parçalarına aşağıdaki linklerle ulaşılabilir.

 Türk Eğitim Tarihi konu anlatım grup ve sırası
Ders Konularıyla İlgili Slaytlar

 Türk Eğitim Tarihi ders notları
Atatürk Devri Türk Eğitimi. Ankara: D.T.C.Fakültesi yay. 1982.
Yunus Emre'de Tasavvuf ve Eğitim. Ankara 1997.

"Die deutsche-türkischen Erziehungsbesziehungen Während des ersten Weltkrieges". OTAM (Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi. 3,1992. S.193-210.
DERS PROGRAMLARI VE DERS KİTAPLARI TARİHİ - I Medreselerde Okutulan Dersler ve Ders Kitapları. A.K.Ü. Anadolu Dil-Tarih ve Kültür Araştırmaları Dergisi, Afyon 1996
"Avrupa'nın Üzerine Doğan İslam Güneşi".
"Cumhuriyet eğitiminin genel değerlendirmesi".

"Medreseden Mektebe Osmanlı eğitim sistemi."
"Sati' Bey- Hayatı ve Türk Eğitimine Hizmetleri."
Emrullah Efendi - Hayatı, Görüşleri, Çalışmaları.A.Ü.Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi. 1-2,1982. S.7-36.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Türk Eğitim Tarihi İle İlgili kaynaklar ve bağlantılar
 Medreseler ve Osmanlı merkezi yönetimi
 Osmanlı Medrese uleması: ilim anlayışı ve ilmi verim
 Medreseli İsyanları
 Medreselerin Islahı
 Türk Eğitim Tarihinde Azınlık Okulları ve Yabancı Okullar
 Mustafa Sati Bey (Satı-El-Husri) (1880-1968)
 Selim Sabit Efendi'nin Öğretim Yöntemleri
"Hasan-Ali Yücel’in Eğitim Politikası".

Öğrencilerin PowerPoint sunuları
Medreselerin doğuş kaynakları.
Selçuklu Medreseleri.
Osmanlı Medreseleri.
Ahilik.
Tekke ve tarikatlarda eğitim.
Osmanlı askeri eğitiminde Batılılaşma.
Osmanlı sivil eğitiminde Batılılaşma.
Öğretmen Yetiştirme.
Üniversitelerin kuruluş ve gelişimi.

Bu sayfanın hazırlanması devam etmektedir.