Prof. Dr. Mustafa ERGÜN
Afyon Kocatepe Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi

Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi

Ders slaytları ve ek okuma parçalarına aşağıdaki linklerle ulaşılabilir.


Ders Konularıyla İlgili Slaytlar


Bir Sosyal Kurum Olarak Eğitim 
Türk Eğitim Sistemi 
Eğitim Yönetimine Giriş: Klasik teoriler 
Modern Yönetim Kuramları: Neoklasik ve modern teoriler 
Bir sosyal sistem ve örgüt olarak okul 
 
 
 
 

Bu sayfanın hazırlanması devam etmektedir.