Prof.Dr. Mustafa ERGÜN
Afyon Kocatepe Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi

PROGRAM GELİŞTİRME VE ÖĞRETİM

Kısa ders anlatım konu, kişi ve tarihleri listesi (2011-2012)

THE ANIMAL SCHOOL
SİZİN SUNULARINIZ  1- Öğrenme ve öğretme kavramları
 2- Eğitim - öğretim programları ve çeşitleri
 3- Öğretim Programı modelleri
 4- Eğitimde hedeflerin belirlenmesi
 5- Eğitimde hedef yazma (1)
 6- Bilişsel amaçla ilgili hedef ve davranış yazma (1)
 7- Bilişsel amaçla ilgili hedef ve davranış yazma (2)
 8- Bilişsel amaçla ilgili hedef ve davranış yazma (3)
 9- Öğretimde Plan Yapma


Ekler
Program Geliştirme
Program Değerlendirme

Ek okuma parçaları

 Cumhuriyet Dönemi İlköğretim Programları ve Belli Başlı Özellikleri
 YÖK'ün Program geliştirme çalışmaları
 Osmanlı'da ve Cumhuriyet döneminde ders programları
 B.Bloom'a göre eğitimin aşamalı hedefleri
 Eğitimin hedefleri konusunda taksonomik yaklaşımlar
 Duyuşsal ve devinişsel alanla ilgili hedef ve davranış yazma
 Öğretimde plan yapma