Prof. Dr. Mustafa ERGÜN
Afyon Kocatepe Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi

ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ

Ders slaytları ve ek okuma parçalarına aşağıdaki linklerle ulaşılabilir.

  Ders konuları, konuların işlenme sırası, ödev konuları vs

Ders Konularıyla İlgili Slaytlar


Genel Öğretim İlkeleri 
Çağdaş eğitimcilerin Öğretim İlkeleri 
Felsefi akımların ve öğrenme teorilerinin Öğretim İlkeleri 
Genel Öğretim Yöntemleri [Öğretim Sistemleri] 
Genel Öğretim Yöntemleri [Öğretim Stratejileri] 
Genel Öğretim Yöntemleri [Anlatım (Takrir, Sunma, Lecture) metodu] 
Genel Öğretim Yöntemleri [Soru-cevap metodu] 
Genel Öğretim Yöntemleri [Tartışma metodu] 
Genel Öğretim Yöntemleri [Problem Çözme / Gezi-Gözlem] 
 
Öğretim Teknikleri [Öğrenci katkılı slaytlar] I 
Öğretim Teknikleri [Öğrenci katkılı slaytlar]- II 
Öğretim Teknikleri [Öğrenci katkılı slaytlar]- III 
Öğretim İlke ve Yöntemleri İle İlgili Ek Kaynaklar
 Dalton Plan
 Education on the Dalton Plan
 Proje usulü - Platoon Plan
 Winnetka Sistemi
  Küçükturan, Güler. Okul Öncesi Fen Öğretiminde Bir Teknik: Analoji. Milli Eğitim. 157,2003.

  Kaptan, Fitnat; B.Arslan. Fen Öğretiminde Soru Cevap Tekniği ile Analoji Tekniğinin Karşılaştırılması.

  Duru, M.Kürşat; A.Gürdal. İlköğretim Fen Bilgisi Dersinde Kavram Haritasıyla ve Gruplara Kavram Haritası Çizdirilerek Öğretimin Öğrenci Başarısına Etkisi.
  Erdem, Ali Rıza. Öğrenmede Etkili Yollar: Öğrenme Stratejileri ve Öğretimi. İlköğretim Online. 4,2005.
  Gürol, Aysun. Okulöncesi Öğretmenleri ile Okulöncesi Öğretmen Adaylarının Eğitimde Dramanın Uygulanmasına İlişkin Görüşleri. Milli Eğitim, 158,2003
  Çağlayan, Şehvar. Aktif Öğrenim, Senaryo Yöntemi Ve 5 Strateji

Bu sayfanın hazırlanması devam etmektedir.