TÜRKİYE  SANAL  EĞİTİM BİLİMLERİ KÜTÜPHANESİ               Afyon Kocatepe Üniversitesi [Hazırlayan: Mustafa Ergün]
[Yazar ve Konuya Göre Arama][Fulltext ve İçindekiler Listesi][İngilizce Eğitim Siteleri][Türkçe Eğitim Siteleri]

Prof.Dr.
Mustafa ERGÜN


1950 Emirdağ/Afyon
Lisans: Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Felsefe Bölümü Psikoloji-Pedagoji Kürsüsü (Ankara Yüksek Öğretmen Okulu)(1972)
Yüksek Lisans: Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Felsefe Bölümü Pedagoji Kürsüsü (1975) "Fatih Zamanına Kadar Medreseler"
Doktora:Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Felsefe Bölümü Pedagoji Kürsüsü (1978) "II. Meşrutiyet Devrinde Eğitim Hareketleri (1908-1914)
Daha Önceki Görevleri Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Felsefe Bölümü Pedagoji Kürsüsü Araştırma Görevlisi (1973)
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Felsefe Bölümü Pedagoji Kürsüsü Yardımcı Doçent (1981)
İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Eğitimi Bölümü Yardımcı Doçent (1982)
İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Eğitimi Bölümü Doçent (1985)
İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Eğitimi Bölümü Profesör (1993)
İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekan Vekili, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü, Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanı (1982-1993)
Afyon Kocatepe Üniversitesi Uşak Eğitim Fakültesi Dekanı (1994-1999)
Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı (2001-2004, 2007-2011)
Şu anda aynı Fakülte'de öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.

Yayınlarından bazıları

KİTAPLAR

1. Atatürk Devri Türk Eğitimi. Ankara: D.T.C.Fakültesi yay. 1982.
2. Eğitim ve Toplum - Eğitim Sosyolojisine Giriş. Malatya: İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi yay. 1987; Ankara: Ocak yay. 1992 (2. baskı); Eğitim Sosyolojisine Giriş. Ankara: Ocak yay. 1995 (3. baskı), 1997 (4.baskı).
3. Yunus Emre'de Tasavvuf ve Eğitim. Ankara 1997.
4. İnsan ve Eğitimi-Mevlana Üzerine Bir Deneme (Mevlana'nın Eğitim Görüşleri). Ankara: Ocak yay. 1993.
5. Sosyal Bilimlerde Bilgisayar Kullanımı I. (Kelime İşlemciler: MS WORD for WINDOWS). Ankara: Ocak yay. 1993.
6. Bilimsel Araştırmalarda Bilgisayarla İstatistik Uygulamaları (SPSS for WINDOWS). Ankara: Ocak yay. 1995.
7. İkinci Meşrûtiyet Devrinde Eğitim Hareketleri (1908-1914)..
Ankara: Ocak yay. 1996.
8. Eğitim Felsefesi. Ankara: Ocak yay. 1996; Ankara: Pegem Akademi yay. 2009 (2.baskı), 2011 (3.baskı).
9. Öğretim İlke ve Yöntemleri (Ali Özdaş ile birlikte). İstanbul: Kaya Matbaacılık 1997.
10. Türk Eğitim Tarihi
11. Karşılaştırmalı Eğitim (çoğaltma)
12. Bilgisayar Teknolojisi ve Bilgi İşlem. Malatya:Fakülte Kitabevi, 1992.
13. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi adlı iki ciltlik eserde "Kültür Alanında Milli Mücadele" ve "Eğitim ve Kültür İnkılabı" bölümleri yazıldı.

Mustafa Ergün'ün makalelerinden bazıları:

"Türk eğitim tarihinin felsefesi". içinde Öztürk, C. ve Fındıkçı, İ. (Ed.). 2011. Prof.Dr.Yahya Akyüz'e Armağan / Türk Eğitim Tarihi Araştırmaları, Eğitim ve Kültür Yazıları. Ankara: Pegem Akademi yay. s.663-683.
"Eğitim ve Kalkınma"."Eğitim ve Kalkınma". 3.Sosyal Bilimler Sempozyumu "Bölgesel Kalkınmada Eğitimin Rolü". 12-13 Mayıs 2011. Dicle Üniversitesi. Diyarbakır, 2011. 5-12.
"Die deutsche-türkischen Erziehungsbeziehungen Während des ersten Weltkrieges". OTAM (Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi. 3,1992. S.193-210.
Oyun ve Oyuncak Üzerine.Milli Eğitim. 1,1980. S.102-119.
Vygotsky'nin Yeniden Değerlendirilmesi. (Suphi Özsüer ile beraber). AKÜ Sosyal Bilimler Dergisi 8/2,2006. 269-292.
Zekâ testlerinde son gelişmeler ve evde zekâ testi uygulamaları. (Levent Çelik ile birlikte). Yaşadıkça Eğitim 59-60,1998. 2-9.
DERS PROGRAMLARI VE DERS KİTAPLARI TARİHİ - I Medreselerde Okutulan Dersler ve Ders Kitapları. A.K.Ü. Anadolu Dil-Tarih ve Kültür Araştırmaları Dergisi, Afyon 1996
19. Yüzyılda Osmanlı Askeri Okullarının Ders Programları ve Ders Kitapları. (Tayip Duman ile birlikte) Yeni Türkiye.7,1996. 494-511
"Cumhuriyet eğitiminin genel değerlendirmesi".Millî Eğitim. 139,1998. 10-12; Yeni Türkiye. Cumhuriyet Özel Sayısı. 23-24,1998. 2073-2077.
Batılılaşma dönemi Osmanlı eğitim sisteminin gelişimine mukayeseli bir bakış.Osmanlı Dünyasında Bilim ve Eğitim Milletlerarası Kongresi. Tebliğler (12-15 Nisan 1999). İstanbul: İRCİCA yay. 2001. 89-102.
"Bilgi toplumuna öğretmen yetiştirme"Millî Eğitim. 138,1998. 3-5.
"Hasan-Ali Yücel?in Eğitim Politikası".Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 1,1998. 25-37
"Çağdaş Gelişmeler Işığında İlköğretimde yapısal değişmeler." Eğitimde Yansımalar IV. Cumhuriyetin 75. Yılında İlköğretim 1. Ulusal Sempozyumu. Ankara, 1998. S. 1-3
"İnternet Destekli Eğitim."Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 1,1998. s.1-10.
Profesyonel Paket Programların Eğitim Amaçlı Kullanılması"" Anadolu Üniversitesi Yay: Eğitim Teknolojisi ve Bilgisayar Destekli Eğitim Sempozyumu. 1991. S.1-7.
Eğitimde Bilgisayarların Kullanma Zorunluluğu ve Programların Yeniden Düzenlenmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Sempozyumu - Bildiriler. 15-17 Haziran 1989. İstanbul 1990. S.112-117.
Bilgisayar Destekli Eğitime Öğretmen Yetiştirme. Öğretmen Yetiştiren Yükseköğretim Kurumlarını Dünü- Bugünü ve Geleceği Sempozyumu. 8-11 Haziran 1987. Ankara: Gazi Üniversitesi Yay. 1988. S.124-130.
Cumhuriyet döneminde Türkiye'de Eğitim Tarihi. Türkiye'de Eğitim Bilimleri. Bir Bilanço Denemesi. Ankara: Nobel yay. 2006. 56-79.
"Medreseden Mektebe Osmanlı eğitim sistemi."Yeni Türkiye. 32,2000. 735-753.
"Sati' Bey- Hayatı ve Türk Eğitimine Hizmetleri."İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 1,1987. 4-19.
Kritik durumlarda öğretmen davranışları I.(Tayyip Duman ile birlikte) Millî Eğitim. 137,1998. S.45-58.
Kritik durumlarda öğretmen davranışları II.(Tayyip Duman ile birlikte) VIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongreler Bilimsel Çalışmaları I. 1-3 Eylül 1999. Trabzon: KTÜ yay. 2000. 548-558.
İdeal bir öğretim elemanının özellikleri. (T.Duman, R.Y.Kıncal, S.Arıbaş ile birlikte) AKÜ Sosyal Bilimler Dergisi. 3,1999. 1-19.
Türkiye'de eğitimde ortaöğretim reformu. 2000'li Yıllarda Lise Eğitimine Çağdaş Yaklaşımlar Sempozyumu. 8-9 Haziran 2002. İstanbul: Kültür Üniversitesi yay. 2003. 307-312.
Eğitim reformlarının felsefesi.Özel Okullar ve Eğitimde Yeni Yaklaşımlar. İstanbul: Türkiye Özel Okullar Birliği yay. 2005. 77-82.
Üniversitelerde öğretim etkinliğinin geliştirilmesi. 2000 Yılında Türk Millî Eğitim Örgütü ve Yönetimi Ulusal Sempozyumu. 11-13 Ocak 2001. Ankara: Öğretmen Hüseyin Hüsnü Tekışık Eğitim Araştırma Geliştirme Vakfı yay. 2001. 188-192.
"Cumhuriyetin 50. Yılında Halk Eğitimi". Cumhuriyetin 50.Yılını ANMA KİTABI. Ankara: A.Ü.D.T.C.Fakültesi yay. 1974. S.79-88.
"Yükseköğretimde Yeni Amaçların Tespiti Gereklidir". Batı Eğitim Kurumu Dergisi. 31, 1975. S.11-14.
"Avrupa'nın Bütünleştirilmesi Yolunda Eğitim Çalışmaları I-II". Eğitim Hareketleri. 248-252, 1976. .8-11 ve 11-13.
İslam Dünyasında ve Bizans'ta İlköğretimin Mukayesesi,. Yeni Adam, 928, 1978. S.14-15.
"Yüksek Halk Okulları ve İsveç Örneği". Çağdaş Eğitim 29,1978. S.13-16.
"Tarihi Açıdan Öğretim Dili Sorunu". Yeni Adam. 929,1979. S.6-7.
Emrullah Efendi - Hayatı, Görüşleri, Çalışmaları.A.Ü.Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi. 1-2,1982. S.7-36.
İnsan Şahsiyetinin Oluşmasında Örnek Tiplerin Önemi Ve Battal Gazi Tipi. Millî Kültür. 58,1987. 54-59.
Sanal Eğitim Bilimleri Kütüphanesi.IX.Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi 27-30 Eylül 2000
Okul gözlemi ve uygulama çalışmalarının öğretmen adayları üzerindeki etkileri. (Ali Özdaş ile birlikte). AKÜ Sosyal Bilimler Dergisi. 3,1999. 115-119.
Ergün, Mustafa; Aslı Yüksel. Sınıfta istenmeyen öğrenci davranışları ve çözüm yolları. Yaşadıkça Eğitim. 88,2005. 11-16.
Sınıfta istenmeyen öğrenci davranışları ve çözüm yolları
Atatürk Döneminde Öğretmen Yetiştirme Atatürk Döneminde Öğretmen Yetiştirme. Atatürk Döneminden Günümüze Cumhuriyetin Eğitim Felsefesi ve Uygulamaları Sempozyumu Bildirileri. Ankara: Gazi Üniversitesi Rektörlüğü yay. 2006. 215-224.
Medreseler ve İmam-Hatip LiseleriÜlkemizde Laik Eğitim Sisteminde Sosyal Bilim Olarak Din Öğretimi Kurultayı. Bildiri ve Tartışmalar. 7-9 Nisan 2005. Malatya: İnönü Üniversitesi yay. 2005. 109-121.
İbn Miskeveyh ve Karakter Eğitimi, Eğitim Hareketleri. 238-239,1975. 8-11.
II. Meşrutiyet devrinde medreselerin durumu ve ıslah çalışmaları, A.Ü.Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi. 1-2,1982. 59-89.
"Örgün Eğitimin Kurulmasında Medreselerin Rolü". Türkiye'de Din Eğitimi Semineri. Ankara 1982. S.54-58.
"Alman Okullarında Türk İşçi Çocuklarını Durumu I-II-III". Çağdaş Eğitim. 79-81,1983. S.18-20; 6-9 ve 11.
"Atatürk'ün Eğitim Devrimlerinin Anlamı I-II-III". Çağdaş Eğitim. 91-91,1984. S.11-15; 11, 15 ve 22-26
20.Yüzyıl Başlarında Türk Milli Eğitiminin Amaçları Tartışması.Belgelerle Türk Tarihi Dergisi. 20,1986. S.63-67.
Türk Eğitim Sisteminin Batılılaşmasını Belirleyen DinamiklerAtatürk Araştırma Merkezi Dergisi, 17, 1990. S.453-457.
Türk Eğitim Sisteminin Batılılaşmasını Belirleyen DinamiklerAtatürk Araştırma Merkezi Dergisi, 17, 1990. S.453-457.
Külliyelerden Okul Merkezlerine Milli Eğitim. 91,1989. S.43-47.
Modernleşmenin Evrensel Gelişimi İçinde Türkiye'nin Ve Atatürk'ün Yeri.Atatürk'ün Doğumunun 125.Yılı Sempozyumu.
Modernleşmenin Evrensel Gelişimi İçinde Türkiye'nin Ve Atatürk'ün Yeri.MP3 dosyası
"Türkiye'de Öğretmen Yetiştirme Çalışmalarının Gelişmesi". Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2,1987. S.10-18
"Üniversite Öğrencilerinde Dil ve Anlatım Bozuklukları". (Mürsel Arıcı ve Şenay Işık ile beraber). İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 1,1987. S.223-239.
?Malatya?da Meslek Hareketliliği ve Şehir Kültürü Üzerindeki Etkileri?, II.Battalgazi ve Malatya Çevresi Halk Kültürü Sempozyumu, Tebliğler, Malatya: İnönü Üniv. 1987
"Bilgisayar Destekli Eğitim". Türbün. 2-5,1987.
"Sıralama Tekniği". Eğitimde Bilgisayar. 30,1987. S.27.
"İsmail Safa Özler". Cumhuriyet Devri Eğitimcileri. Ankara: UNESCO Milli Komisyonu Yay. 1981. S.401-410.
Tasavvufta Benlik Eğitimi ve Yunus Emre. Milli Kültür. 80,1991. 76-79.
"Dil, Düşünce ve Bilgi". Türk Yurdu. 11/44,1991. S.87-93.
"Wie türkische Kinder Schule und Lehrer in Deutschland Sehen?" Ausländerkinder (Freiburg). 1,1982. S.19-23.
Mustafa Necati'nin Türk eğitim tarihindeki yeri, Mustafa Necati Sempozyumu. Kastamonu 9-11 Mayıs 1991. Ankara 1991. 101-107. "Japon Yükseköğretiminde Eğitim Fakülteleri ve Eğitim Bilimlerinin Yeri". Çağdaş Eğitim. 206,1995. S.9-12.
Türk yükseköğretim sisteminde Eğitim Fakülteleri ve Eğitim Yüksekokulları. Millî Eğitimin Temel Esasları ve Hedefleri Açısından Öğretmenlik Mesleği. 5.Millî Eğitim Sempozyumu. Afyon. 5-6 Kasım 1994. Ankara: Türk Yurdu yay. 1995. 59-68.
İ.Hakkı Baltacıoğlu'nun Yaşamı ve Hizmetlerine Toplu Bir Bakış, İ. Hakkı Baltacıoğlu'nun Yaşamı ve Hizmetleri Ankara: Türk Eğitim Derneği yay. 1996. S.9-17
Birinci Dünya Savaşı sırasında Türk-Alman eğitim ilişkileri, OTAM. 3,1992. 209-210.
Öğretmen Adaylarının Seçiminde Gözönüne Alınacak Özellikler, 4.Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Bildiriler 1. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yay. 1999. 485-491.
Gönül, Gözyaşı,17/40,2003. 42-47.
Derse Katıl(ma)ma (Suphi Özsüer ile birlikte). Uluslararası Demokrasi Eğitimi Sempozyumu Bildiriler. (20-21 Mayıs 2004 Çanakkale). Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi yay. 2004. 169-178.
İlköğretim Okulları Web Sayfalarının İncelenmesi (Nuray Kurtdede Fidan ile birlikte). 14.Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi (Denizli 28-30.09.2005). Denizli: Pamukkale Üni. Yay. 2006. 824-827
İlköğretim Okulları Web Sitelerinden Öğretimde Yararlanma (Nuray Kurtdede Fidan ile beraber). 27-29 Nisan 2007 Eskişehir. Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi VI.Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu. Bildiriler. Ankara: Nobel yay. 2007. 649-653.
Ergün, Mustafa, Barış Çiftçi. ?Türk Dünyasının İlk Ortak Eğitim Reformu: Usul-ü Cedid? I.Uluslararası Türk Dünyası Kültür Kurultayı. 9-15 Nisan 2006 Çeşme-İzmir. Bildiri Kitabı cilt II. İzmir 2008. S.791-803.
Web Sitelerinin Çeşitli Özellikleri Ve Eğitim Kurumları. Kuramsal Eğitimbilim, 1 (1), 2-19, 2008.
Öğretmen Yetiştirme Tarihimizde Köy Eğitmeni Yetiştirme Kursları. Öğretmen Okullarının 160. Yılı. Ankara 2008. 69-77.
"Prens" Sabahattin Bey'in Eğitim Üzerine Düşünceleri Kuramsal Eğitimbilim, ½,2008, 1-9.
Rus Eğitiminde Batılılaşma Çabaları Ve Reformlar, Kuramsal Eğitimbilim, 2 (1), 31-56, 2009
Köy Öğretmen Okulu denemesi ve Mustafa Necati, Ölümünün 80.Yıldönümünde Mustafa Necati ve Cumhuriyet Devrimi Sempozyum Bildirileri - 2-3 Ocak 2009 İzmir, Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği yay. 2009. s.234-241.
II.Meşrutiyet Döneminde -genel hatlarıyla- Balkanlarda Azınlık Okulları Sorunu, Türk Yurdu 29,2009. s.41-46.
II.Meşrutiyet Dönemindeki Eğitim Reformlarının Türk Modernleşmesindeki Yeri, 100.Yılında II.Meşrutiyet - Gelenek ve Değişim Ekseninde Türk Modernleşmesi Sempozyumu, Bildiriler, İstanbul: Kültür Bakanlığı ve Marmara Üni. Yay., 2009. 263-274.
Cumhuriyet Dönemi Eğitim Tarihi, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, 6/12,2008. S.321-348.
Eğitimde birlikte (ortak) yapılandırma, Bilgi Çağında Eğitim ve Malatya Malatya, BİLSAM yay. 2010, s.59-71.
Ergün, Mustafa. "Tasavvuf eğitimi ve Yunus Emre", IX.Uluslararası Yunus Emre Sevgi Bilgi Şöleni (6-8 Mayıs 2010), Eskişehir, 2011. s.321-345.

E-mail: ergun@aku.edu.tr
Bachelors Degree: B.A., Pedagogy and Psychology, 1972
Institution: Ankara University College of Language, History and Geography; Philosophy Department
Masters Degree: M.A., History of Turkish Education ("Madrasah, From Beginning to Muhammad the Conqueror")
Institution: Ankara University Graduate School, 1975
Doctoral Degree: Ph.D. History of Turkish Education ("Educational Movement in the 2nd Constitutional Era 1908-1914")
Institution: Ankara University Graduate School, 1978
Previous Positions in Education: Junior High Teacher, Trabzon,1972.
Teaching Assistant in Educational Sciences, Ankara University, 1973-1981
Assistant Professor, Inönü University, College of Education, 1982-1993
Associate Professor, Inönü University, College of Education, 1982-1993
Professor, Inönü University, College of Education, 1993
Professor, Afyon Kocatepe University, College of Education (Usak), 1994-1996
Professor, Afyon Kocatepe University, College of Technische Education, 1996-1997
Professor, Afyon Kocatepe University, College of Education, 1998-2005

Current Teaching and Research: History of Turkish Education, Historical development in turkish Curriculum
Statistics in Social Science, Internet Assisted Teaching, Educational Methods and Techniques
Representative Publications:Hakemlik yaptığım dergiler:

* Kuramsal Eğitimbilim Dergisi (Afyon Kocatepe Üniversitesi)
* Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri
* International Journal of Instruction
* Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (Dicle Üniversitesi)
* AKÜ Sosyal Bilimler Dergisi
* Gazi Üniversitesi Türk Eğitim Bilimleri Dergisi
* Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
* Buca Eğitim Fakültesi Dergisi
* İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
* Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi
* Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
* Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
* Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
* Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
* Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
* Bilsam Birey ve Toplum Dergisi