Prof.Dr. Mustafa ERGÜN
Afyon Kocatepe Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi
ÖĞRENME VE ÖĞRETMENİN KURAMSAL TEMELLERİ
2008 Bahar Dönemi konu dağıtım tablosu
Konu ve tarih sıralama ve görevlendirmesiÖğrencilerce getirilen öğrenme -öğretme konulu bazı ana makaleler
Yapıcı öğrenme (D.DERYAKULU) 
Nasnelci Öğretim (ATICI/GÜROL) 
Proje tabanlı öğrenme modeli (AYTEKİN/RASAN) 
Yapılandırmacı öğrenme (HASAN ŞAŞAN) 
Yapısalcı kuram ve öğrenme-öğretme (Ş.YAŞAR) 
İşbirliğine dayalı öğrenme (K.AÇIKGÖZ) 
Yabancı Dil Öğretimi ve Tam Öğrenme (Ö.Demirel) 
Kavram öğrenme ve öğretme (M.Özyürek) 
Durumlu öğrenme kuramu (E.Kılıç) 

Aktif Öğrenme Uygulamaları (Ün Açıkgöz) 
Öğrenmede dikkat ve motivasyonun önemi -I 
Öğrenmede dikkat ve motivasyonun önemi -II 
Öğrenmede dikkat ve motivasyonun önemi -III 
Öğrenmede dikkat ve motivasyonun önemi -IV 
Sınav hazırlığı: Öğrenme stilleri 
Sınav hazırlığı: Öğrenme stilleri (İng) 
Dersin slaytlar halinde özel olarak izlenmesi veya yardımcı kaynaklardan yararlanılması mümkündür.

Slaytlar MS PowerPoint programı ile hazırlanmıştır; kendi bilgisayarınızda çalıştırabilir veya diskete keydedebilirsiniz.

Ek kaynaklar text formatında hazırlanmıştır; bunları da kendi bilgisayarınızda okuyup inceleyebilirsiniz.

Başarılar dilerim...

İNGİLİZCE SLAYTLAR
 The Theoretical Basics
Operant Conditioning and Skinner 
Social Learning Theory 
Information Processing Theory 
Cognitivism 
Constructivist Learning Theory 

 Ders konuları ve ek kaynaklar

1- ÖĞRENME VE ZEKA
2- ÖĞRENME TEORİLERİNE GENEL BAKIŞ VE KLASİK KOŞULLANMA
3- EDİMSEL KOŞULLANMA VE SKINNER
4- EDİMSEL KOŞULLANMANIN EĞİTİME UYGULANMASI
5- ARAÇSAL KOŞULLANMA VE THORNDIKE
6- GÖZLEM YOLUYLA ÖĞRENME (SOSYAL ÖĞRENME)
7- BİLİŞSEL ÖĞRENME TEORİLERİ
8- BULUŞ YOLUYLA ÖĞRENME -YAPILANDIRMACI ÖĞRENME
9- GAGNE VE AUSUBEL'İN ÖĞRENME TEORİLERİ
10- ÖĞRETME'NİN KURAMSAL TEMELLERİ (ÖĞRETİM İLKELERİ)
11- ÖĞRETİM SİSTEMLERİ
12- ÖĞRETİM TEKNİKLERİ
 

Okuma parçaları
Zeka ve zeka testleri
Çoklu zeka
Çoklu zeka ve öğrenme
Öğrenme tipleri
Oluşturmacı öğrenme
Piaget ve Bruner'in öğrenme görüşleri
Öğretim Stilleri
Öğretim ılke ve Teknikleri
Beden Dili
Dil Öğretim Yöntemleri
Programlı Öğretim Yöntemi