TÜRKİYE  SANAL  EĞİTİM BİLİMLERİ KÜTÜPHANESİ                          Afyon Kocatepe Üniversitesi [Hazırlayan: Mustafa Ergün]
[Yazar ve Konuya Göre Arama][Fulltext ve İçindekiler Listesi][İngilizce Eğitim Siteleri][Türkçe Eğitim Siteleri]

“İrticaî okullar"
 
Mehmet Akif Aydın
  29 Ekim 1999

28 Şubat süreci tüm hızıyla devam ediyor. İmam Hatip Liseleri ve Kur'an Kursları'nın kapılarına kilit vurulduktan sonra sıranın bazı özel okullara geldiği anlaşılıyor. "İrticaî okullar" olarak şimdi hedefe Fethullah Gülen cemaatine, Muradiye Vakfı'na ve diğer bazı vakıf ve şirketlere ait olan okullar yerleştirilmiş bulunuyor. Bu da başarılırsa hedefe ne konur onu şimdiden kestirmek zor.
Türkiye'deki özel okullar belli bir yönetmeliği göre açılır. Bu yönetmelikte yer alan standartlar öyle kolay gerçekleştirilecek cinsten değildir. Milli Eğitim Bakanlığı kendisi okul açarken çoğu kere bir müdür bir mühürle okul açar ama, bir şahıs veya şirket okul açmak isterse yönetmelikte yer alan hususların en ince ayrıntıya kadar gerçekleştirilmesini ister. Bunlar da yetmez ayrıca yönetmeliklerde yer almasa da bu okulların dinî hassasiyeti olan kesimlere, tarikat ve cemaatlara ait olmaması aranır.

Tarikat ve cemaat dediysem, bundan anlaşılması gereken İslam tarikatları ve cemaatleridir. Türkiye'de Hristiyan cemaatlere mensup okulların olduğu ve bunların çoğu kere bir Hristiyan azizinin ismini (Saint Joseph, Saint Benoit...) taşıdığı bilinmektedir. Bunların dışında gayrimüslim azınlıkların okullarının olduğu da bilinen bir gerçek. Hatta bazı gruplar eski mensubiyetlerini yaşatmak için de bir çatı altında birleşip okul açabiliyorlar. Şimdilerde Patrikhane'nin Heybeliada'daki ruhban okulunun açılmasına bir formül arandığı da biliniyor. Bir kısmı beynelmilel antlaşmaların, taahhütlerin güvencesi altında olan bu okullardan kimsenin bir rahatsızlığı yok. Rahatsızlık sadece İslamî hassasiyeti olan kimselerin açtıkları okullardan. Bu açıkça ülke insanının önemli bir kesimine yönelik bir ayırımcılık.
 Tam metin