TÜRKİYE  SANAL  EĞİTİM BİLİMLERİ KÜTÜPHANESİ                          Afyon Kocatepe Üniversitesi [Hazırlayan: Mustafa Ergün]
[Yazar ve Konuya Göre Arama][Fulltext ve İçindekiler Listesi][İngilizce Eğitim Siteleri][Türkçe Eğitim Siteleri]

Öğretim Birliği Yasası yok sayıldı

YUSUF ZİYA AY
  3 Mart 1999.

Eğitimde çok başlılığın ve dinselliğin giderilmesi amacıyla Cumhuriyet kadrolarınca 3 Mart 1924'te çıkarılan Öğretim Birliği Yasası (Tevhid-i Tedrisat Kanunu) bugün 75. yılına girdi. Öğretim Birliği Yasası, eski Demokrat Parti'nin (DP) irticaya verdiği ödünlerle delinerek, günümüze dek gelen, eğitimde dinci kadrolaşmanın yolu açıldı. Yasa, 1997'deki 28 Şubat Kararları'nın ardından çıkarılan 8 Yıllık Kesintisiz Eğitim Yasası'yla özüne dönmeye başladı.

Türkiye'de din eğitimi 1935'teki 1. Milli Eğitim Şûrası'ndan 1953'teki 5. Milli Eğitim Şûrası'na dek laik cumhuriyetin ilkeleri doğrultusunda verildi. Eğitimi dinsel temellere döndürme girişimine 1946'da çok partili döneme geçilmesiyle başlandı. 1946 yılındaki bütçe görüşmeleri sırasında Cumhuriyet Devrimlerine karşı olanlarca ''Gençliğe ahlaki duygu ve davranışlarını düzenlemek ve komünizm tehlikesine karşı bir emniyet supabı olmak üzere din eğitimini gündeme getirmenin zorunluluğundan'' söz edildi. 1948-49 öğretim yılından başlayarak ilkokulların 4. ve 5. sınıflarına din dersi konuldu. Ardından yaşanan yıllarda din dersleri ortaöğretimin üst kademelerine kadar yaygınlaştırıldı.

1956-57 öğretim yılından başlayarak ortaokul ve dengi okulların 1. ve 2. sınıflarına, 1967-68 öğretim yılından başlayarak da lise ve dengi okulların 1. ve 2. sınıflarına seçmeli din dersi konuldu.

Demokrasiye en ağır darbeyi vuran 12 Eylül 1980 Cuntası, Öğretim Birliği Yasası'nı hiçe sayarak din eğitimini 1982 Anayasası ile ilk ve orta dereceli bütün okullarda zorunlu hale getirdi. 12 Eylül Cuntası'nın Milli Güvenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Kenan Evren , radyo ve televizyonlarda yaptığı konuşmada, ''Din öğretimi ve eğitiminin düzenli bir şekilde devletin denetimi ve gözetiminde ilkokul, ortaokul ve liselerde 1982-83 öğretim yılından başlayarak zorunlu ders olarak okutulacağını'' duyurdu.

 Tam Metin