Prof. Dr. Mustafa ERGÜN
Afyon Kocatepe Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi

AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE EĞİTİM

Ders slaytları ve ek okuma parçalarına aşağıdaki linklerle ulaşılabilir.

2008 Bahar Dönemi Konular

Ek Ödev:(Tercüme) Ayşe Palazekin: USA: http://www.ibe.unesco.org/Countries/WDE/2006/NORTH_AMERICA/United_States_of_America/United_States_of_America.pdf
Ali Özkaya: Japonya: http://www.ibe.unesco.org/fileadmin/user_upload/archive/Countries/WDE/2006/ASIA_and_the_PACIFIC/Japan/Japan.pdf
Ders Konularıyla İlgili Slaytlar

Foundations of Western Civilization
History of Western Civilization
History of Western Education
İngiltere-Galler
İskoçya
İrlanda
Fransa1-Genel/Okulöncesi
Fransa2-İlk ve ortaöğretim
Fransa3-Yükseköğretim
Almanya
Avusturya
Finlandiya
Finlandiya (devam)
İspanya -İlk ve Ortaöğretim
İspanya- Yükseköğretim
Portekiz
Portekiz (devam)
Norveç
Romanya
Bulgaristan
Belçika
Polonya
İtalya
Yunanistan
Hollanda

Ek slaytlar

Rusya Federasyonu
Japonya
Avrupa Birliği ülkelerinde eğitim ile ilgili Bağlantılar

Karşılaştırmalı Eğitim (çoğaltma)

Fransa
İrlanda

Bazı Türkçe kaynaklar:
Erginer, Aysun, Avrupa Birliği Eğitim Sistemleri, Ankara:Pegem yay, 2007.
Aytaç, Kemal, İngiltere, İsveç, Fransa ile Federal Almanya'da Okul Reformları ve Okul Kuruluş Sistemlerinde Demokratlaşma Temayülleri, İstanbul: Millî Eğitim Basımevi, 1970.
Aytaç, Kemal, Fedral Almanya'da Okul Sistemi, Ankara: Turhan Kit. 1979.
Türkoğlu, Adil, Fransa, İsveç, Romanya'da Eğitim Sistemlerinin Karşılaştırılması, Doçentlik tezi; Ankara: A.Ü. EBF. Yay. 1984
Demirel, Özcan, Karşılaştırmalı Eğitim, Ankara: Usem yay. 1996.
Erdoğan, İrfan, Çağdaş Eğitim Sistemleri, İstanbul: Sistem yay. 1995.
Balcı, Ali, Karşılaştırmalı Eğitim Sistemleri. Ankara 2009
Akyüz, Yahya, Öğretmen Örgütlenmesi (Türkiye, Fransa, İsviçre). Ankara: Eğitim Fakültesi Yayınları 1980.
Arsoy, Hasan, Fransa'da Mesleki ve Teknik Öğretim , Teknik Öğretmen. 56,1965. 3; 57,1965. 3,5; Teknisyenlerin Sesi. 190,1965. 6-8; 196,1965. 7-10
Aykaç, Necdet, Türkiye'de ve Bazı Avrupa Birliği Ülkelerinde Mesleki Teknik Eğitim (Almanya, Fransa, İsviçre, İspanya, Yunanistan Örneği) (http://yayim.meb.gov.tr/yayimlar/155-156/aykac.htm) , Milli Eğitim. 155-156. 2002. 47-64.
Bilhan, Saffet, Fransa'da 1789 öncesi eğitim, A.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi, 1-2,1978. 143-164; 1-2,1980. 271-289.
Demir, Mehmet Can, Fransa ve Türkiye`de öğretmen yetiştirme uygulamalarının karşılaştırılması, Balıkesir Üniversitesi SBE yüksek lisans tezi. 1997.
Korkut, Hüseyin, Türk yüksek öğretiminde yeni model arayışı (Almanya, Fransa ve Türkiye üniversite sistemlerinin karşılaştırılması), Eğitim ve Bilim. 90,1993. 8-23.
Sözer, Ersan, Üç Avrupa Ülkesinde Eğitim: Almanya, Danimarka, Fransa eğitim sistemleri, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yay.1997.

Bu sayfanın hazırlanması devam etmektedir.