Prof.Dr. Mustafa ERGÜN
Afyon Kocatepe Üniversitesi


Lisans / Yüksek Lisans / Doktora dersleri

Mustafa Ergün. Kitaplar, makaleler...

Görüşler, düşünceler, istekler...

* Türkiye'de Osmanlılar zamanndan beri eğitim alanında çıkan tüm kitap ve makaleler...
* Türkiye'de eğitim bilimleri alanında yapılan master, doktora ve doçentlik tezleri
* Türklerin yabancı ülkelerde yaptığı eğitim bilimleri tezleri...
* Yabancı dillerde Türk eğitimi hakkında çıkan makale ve kitaplar...
* Yabancı dillerden Türkçeye çevrilen eğitim kitap ve makaleleri...Eğitimciler haberleşme ortam...
Lutfen eğitimciler email adreslerini bize bildirsinler...
ergun@aku.edu.tr

SANAL
EĞİTİM BİLİMLERİ
KÜTÜPHANESİ

Mustafa Ergün'ün 4+4+4 Yasası hakkındaki görüşleri

Eğitimde Kademelerin Oluşması ve Kademeler Arası Geçiş Düzenlemelerine Tarihi Bakış

Temel Eğitim Dergilerine ulaşım...

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi


Son güncelleme: Eylül 2012


Cumhuriyetin Kuruluşundan Günümüze Eğitimde Kademelerarası Geçiş ve Yeni Modeller Uluslararası Kongresi yapıldı.


Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Sempozyumu yapıldı.


21.Eğitim Bilimleri Kongresi yapıldı.


Doç.Dr. Nida Bayındır.


VI.Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu.
Resme tıklayınız.15.Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi yapıldı.
Resme tıklayınız.    Balantlar:
    Bibliyografik arama
    Fulltext dosya arama
    Türkçe Eğitim Siteleri
    Türk eğitim bilimcileri

Bu sitenin dünyadaki benzerleri düzeyinde gelişebilmesi için, eğitimbilimci arkadaşların ellerindeki elektronik ortamda kayıtlı yazıların bize gönderilmeleri veya hiç olmazsa kendi homepageleri içinde Internete sokup adresini bize bildirmeleri çok faydalı olacaktır. Artık kağıtlara dayalı kültür yerine iletişime ve sanal ortama dayalı bir kültür gelişmektedir. Internet üzerindeki eserlerinizin okunma ve dipnot olarak kullanılma ihtimali giderek artmaktadr.

Türk eğitimi ile ilgili güncel ve tarihi dijital resim ve film arşivi hazırlanıyor!...

    Tam metin dosyalar listesi
    Tam metin dosyalar listesi